Fodnoter til Klinikstartbogen

Her finder du opdaterede links til fodnoterne til Klinikstartbogen.

Kapitel 7

Note 1https://www.dst.dk/da/presse/Pressemeddelelser/2019/2019-01-18-udgifter-til-offentlig-sundhed-er-steget-med-69-pct-siden-2000

Kapitel 8

Note 2https://info.skat.dk/data.aspx?oid=1906455&chk=218625

Note 3https://info.skat.dk/data.aspx?oid=1906456&chk=218625

Note 4: https://skat.dk/data.aspx?oid=2040163

Note 5https://info.skat.dk/data.aspx?oid=1906457&chk=218625

Note 6https://info.skat.dk/data.aspx?oid=1906457&chk=218625

Note 7https://info.skat.dk/data.aspx?oid=2040163

Note 8https://info.skat.dk/data.aspx?oid=78994&vid=218625

Note 9https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/859

Note 10https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/rettigheder-og-pligter/journalfoering

Note 11https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/859

Note 12https://stps.dk/da/registrering/alternativ-behandling

Note 13https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192021

Note 14https://stps.dk/sundhedsfaglig/registrering/registreringsordning-for-alternative-behandlere-rab/ansoegning-om-godkendelse-til-at-registrere-alternative-behandlere

Note 15https://info.skat.dk/data.aspx?oid=1906458&chk=218625

Note 16: https://skat.dk/erhverv/guides-og-webinarer-til-start-ups/tilbud-til-virksomheder

Note 17https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/122

Note 18https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2024/289

Note 19https://www.datatilsynet.dk/presse-og-nyheder/nyhedsarkiv/2018/maj/den-generelle-anmeldelsesordning-ophoerer

Note 20https://www.datatilsynet.dk/hvad-siger-reglerne/grundlaeggende-begreber/hvornaar-maa-du-behandle-personoplysninger

Note 21https://stps.dk/media/9050/8D5C78B8EE4242109DF55760FC169F1A.pdf

Note 22: https://www.datatilsynet.dk/Media/0/C/Samtykke%20(3).pdf

Note 23: https://www.terapeutforum.dk/privatlivspolitik

Note 24https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2024/289

Note 25https://www.datatilsynet.dk/presse-og-nyheder/nyhedsarkiv/2018/jul/skaerpet-praksis-ift-krypteret-e-mail

Note 26https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2024/289

Note 27https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/866

Note 28https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=9718

Note 29Rapporten er ikke længere tilgængelig på forbrugerombudsmandens hjemmeside.

Note 30https://stps.dk/sundhedsfaglig/tilsyn/tilsyn-med-markedsfoering-af-sundhedsydelser

Note 31https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152739

Note 32https://www.forbrugerombudsmanden.dk/alle-emner/forbud-mod-skjult-reklame

Note 33https://lns.dk/klientberetninger-er-ogsaa-lovlig-

Note 34https://www.dr.dk/nyheder/penge/kontant/eksperter-svaert-stoppe-alternative-behandlere-der-gaar-over-stregen

Note 35: https://foedevarestyrelsen.dk/kost-og-foedevarer/start-og-drift-af-foedevarevirksomhed/startpakke-til-nye-foedevarevirksomheder/guide-til-opstart-

Note 36: https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Start_virksomhed/

Note 37: https://foedevarestyrelsen.dk/kost-og-foedevarer/start-og-drift-af-foedevarevirksomhed/startpakke-til-nye-foedevarevirksomheder

Note 38:   https://foedevarestyrelsen.dk/Media/638421345185521463/Vejledning%20nr.%209904%20af%2021102019%20om%20ern%C3%A6rings-%20og%20sundhedsanprisning.pdf

Note 39https://foedevarestyrelsen.dk/kost-og-foedevarer/maerkning-og-markedsfoering-af-foedevarer/frivillig-foedevareinformation/ernaerings-og-sundhedsanprisninger

Note 40: https://sundhedsraadet.dk/faq-vedr-anprisningsforordningen/

Note 41: https://food.ec.europa.eu/safety/labelling-and-nutrition/nutrition-and-health-claims_en

Note 42https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/849

Note 43https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/godkendelse/kontrol-og-inspektion/vejledning-om-reklame